La Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per un grup de pares que se'n cuida dels aspectes institucionals de l'associació i vetlla perquè es compleixi la funció social per a la qual es va constituir el Club Racó des del seu origen al 1969 i de cuidar-se del sosteniment econòmic, material i legal d'aquesta Associació.

Junta Directiva
Director Tècnic

Director Tècnic

El Director Tècnic es cuida dels aspecte organitzatius de l'associació en la part del lleure, la cultura i els esports

 

  • Coordina les activitats extraescolars i procura tenir un tracte personal amb els socis, impulsant en ells valors i virtuts com l'esforç en l'estudi, la generositat, l'amistat...

  • Manté l'ambient familiar del club organitzant esdeveniments periòdics per als socis i les seves famílies.

Voluntaris i Tutors
Manteniment i Neteja
Estudi dirigit
Lleure
Pares

Àrees per activitat

Voluntaris per àrees d'activitat
 

Els voluntaris són persones vinculades a les tasques de l'entorn familiar, Desenvolupen les diferents activitats que formen part de les àrees del lleure, la cultura i l'esport en les que es fa unes accions de solidaritat activa que tenen cura especialment perquè siguin inclusives i amb sentit de integració.

Cada soci de Racó té un "coach" que procura ajudar a desenvolupar els valors i virtuts que el portaran a millorar en l'escola, en la convivència amb els altres, en l'aprofitament del temps i com a cristià . El mitjà fonamental per avançar en la tasca educativa és la tutoria amb el noi, però també amb els pares per tal de què hi hagi coherència entre el que viuen a casa i el que aprenen a Racó.

Implicació dels pares dels socis

Els pares dels socis de Racó tenen un paper molt important per el voluntariat de les activitats tot l'any i en el lideratge del centre. Especialment els caps de setmana i a les activitats familiars. Els pares poden formar part de les decisions que es formen en les diferents àrees i amb aportació de noves iniciatives.

Famílies
Solidaritat
Cultura
Centre de tarda
Caps de setmana
Esports
Educació