El Club Racó es el centre d'innovació pedagògica més important que conforma el grup de més de 60 centres familiars i educació extraescolar i del lleure a Espanya i Portugal que comparteixen experiències educatives pel desenvolupament de la tasca formativa.

La funció del Club Racó és poder estar al capdavant de les iniciatives d'empreses, educadors i institucions educatives arreu de tot el món amb la idea de aplicarlas de forma efectiva al centre i ser un prescriptor natural a la resta dels centres d'aquest grup